Fastighetsförsäkring och Bostadsrättstillägg.

Föreningen är försäkrad hos Protector Försäkring.
Mer information finns under fliken OM FÖRENINGEN/Bostadsrättsförsäkring

Vi har i vår fastighetsförsäkring också tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.
Om du drabbas av en skada som fastighetsförsäkringen eller bostadsrättsförsäkringen skall ersätta, gör du en anmälan till föreningens förvaltare.
Expedition,  Bangatan 39 A.
Tel: 070-461 20 18

Skadedjurssanering:
Anticimex skyddar våra fastigheter mot skadedjur.
Tel: 075-245 10 00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.