Väsentliga händelser Underhåll och investeringar

År 2015 utfördes asfaltering av delar på innergårdarna ut, samt byte av marksten under balkonger vid punkthusen. Reparation och målning av fasadsockel påbörjas. Reparation av fasadpartier under fönster vid punkthusen. Byte cylindrar till garagen. Reparationer av lekplatsutrusning.

År 2016 Reparation och målning av fasadsockel avklaras. Under året påbörjas arbete med kontroll av varmvattencirkulation. Reparation av fasadpartier under fönster vid punkthusen färdigställs. Vi renoverar föreningslokalen Stora vinkeln. Tilläggsisolering av vindar på punkthusen.

År 2017 Anlägger vi en boulebana utanför Bangatan 33 enligt ett stämmobeslut 2016.  Arbete med varmvattencirkulationenpåbörjas. Vi utför en stamspolning av spillvatten ledningar i lägenheter. Relining, infodring av spillvattenledningar mellan Bangatan 21 – 25 – 27 samt  49 – 55.

År 2018 Fortsatt arbete varmvatteninjustering , badkars-/duschblandare byts ut samt montering backventiler. Injustering och byten av stamventiler i källargångar. Fortsatt arbete med reling pågår. Renovering av lokal, fastighetsskötarkupan. Planteringsarbeten vid Bangatan 21 – 25 och 37.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.