FÖRSÄKRINGAR

Brf Kungsängsliljan har, kollektivt, tecknat ett bostadsrättstillägg för att komplettera respektive bostadsrättshavares egen hemförsäkring.
Försäkringen är tecknad i Folksam Ömsesidig Sakförsäkring från 2020-01-01.

Bostadsrättsförsäkring (nyheter):
• Maximalt åldersavdrag i bostadsrättsförsäkringen är sänkt till 10 000 kr (20 000 kr).
• Om skada samtidigt drabbar fastigheten och ersätts genom fastighetens försäkring så
tillämpas ingen självrisk för bostadsrättshavaren.
• Skada genom ytskikt och tätskikt som är 40 år eller äldre ersätts ej.
• Ersättning lämnas för den extrakostnad (upp till 10 000 kr) som kan uppkomma vid
återställande eller reparation efter skada på grund av att nya normer och branschregler
gäller vid skadetillfället.
• Förmånligare avskrivningsregler för hushållsmaskin.

OM DU RÅKAR UT FÖR EN SKADA
I första hand skall skador anmälas till HSB MälarDalarna, telefon: 010-303 27 00, tryck 2 för att komma till felanmälan.
Mail: 07felanmalan@hsb.se
Öppettider: vardagar 08:00 – 16:00.

Vid akuta skador utanför kontorstid har Folksam jour dygnet runt, telefon 0771-45 00 00

Kontaktinformation Skadedjur Nomor:
Telefon: 0771-122 300
Webbanmälan: https://www.nomor.se/skadeanmalan
Mejl: order@nomor.se
Vid anmälan ange BRF-namn (juridiskt namn) och organisationsnummer.

/Styrelsen

Comments are closed.