Välkommen till BRF Kungsängsliljan

Boende med mervärden

Bokning av StoraVinkeln

Boende kan kostnadsfritt låna lokalen. Kontakta expeditionen om Du vill boka för en aktivitet.

Bokning av Gym 1 och 2

Boende kan kostnadsfritt boka tid i gymen. Kontakta expeditionen så lägger vi in behörighet för Dig att boka tid via nätet eller bokningstavlan.

Bokning av Solarium

Boende kan boka tid i solariet. Kontakta expeditionen så lägger vi in behörighet för Dig att boka tid via nätet eller bokningstavlan.

Bokning av Tvättstugor

Våra tvättstugor kan bokas från nätet samt på bokningstavla utanför respektive tvättstuga. Klicka på bilden ovan så kommer Du till bokningssidan

SEMESTERSTÄNGT PÅ EXPEDITIONEN 2021-07-05 - 2021-07-30

Vid brådskande ärenden kontakta HSB Tel: 010-303 27 00 dagtid. Akuta jourärenden hänvisas till Jouren Tel: 010-303-27 00.

Övriga ärenden kan ni maila oss så tar vi hand om det så snart vi kan. E-post: exp@kungsangsliljan.se

Nyhetsbrev 2021-07-16