PARKERINGSPLATSER

Brf Kungsängsliljan har 313 bilplatser. Vi har 20 st. varmgarage, 79 kallgarage och 214 parkeringsplatser med elstolpe.
Besöksparkeringar finns på tre olika ställen på området. Vid Bangatan 21, 33 och 41-47.

  • Besöksparkeringen är endast till för besökare till boende i Brf Kungsängsliljan.
  • Parkering tillåten endast på angivna p-platser.
  • Biltvätt är förbjuden inom området.
  • Motorvärmarkablar får ej lämnas kvar i stolpen.
    (De är alltid strömförande då timern slår till, kan utgöra fara för annan.)

Parkeringsbevakning sköts av Q-Park.

Som boende får man stå max 15 min för i- och urlastning av bil på gästparkeringen. Därefter riskerar man att få en kontrollavgift.
På vardagar under lunchtid mellan kl 11-14 får de som har långt till sin ordinarie bilplats stå på gästparkeringen.

Vid flytt är det lämpligt att ställa sig så att man inte hindrar ev framfart för andra fordon.
När du lastat i och ur skall bilen flyttas omgående till angiven plats.

Tänk på att det är enkelriktat på innergården.
Infart vid Bangatan 55 och utfart Bangatan 25.
Bommen öppnas med lägenhetsnyckel.

Uthyrning av parkeringsplats/garage handhas av vicevärden.

Tilldelningen av garageplatser sker enligt kölista. Kötiden till varmgarage är (för närvarande år 2019) ca 25 år, kötiden till kallgarage är ca 2,5 år och vi har för närvarande ingen kö till parkeringsplatser. Styrelsen beklagar den långa kötiden men det finns inga fler garage och vi har ingen mark där vi kan bygga fler garage på. Hyresavtal avseende parkeringsplatser, kallgarage och varmgarage tecknas utifrån vid var tid gällande policy, se nedan. Vid förändringar av policy kan de förändrade reglerna inte tillämpas på redan tecknade avtal. Det kan innebära att det kan finnas bostadsrättshavare på området som har fler parkeringsplatser/garage än vad som är tillåtet enligt nu gällande policy.

Hyra för parkering resp garage/mån:
Parkering 200 Kr
Kallgarage 400 Kr
Varmgarage 500 Kr

Policy parkeringsplatser för boende, uppdaterad 2016-05-23 Läs mer här »
Policy parkering på området, uppdaterad 16-05-23 Läs mer här »

Comments are closed.