PARKERINGSPLATSER

Brf Kungsängsliljan har 313 bilplatser. Vi har 20 st. varmgarage, 79 kallgarage och 214 parkeringsplatser med elstolpe.
Besöksparkeringar finns på tre olika ställen i området. Vid Bangatan 21, 33 och 41-47.

  • Besöksparkeringen är endast till för besökare till boende i Brf Kungsängsliljan.
  • Parkering tillåten endast på angivna p-platser.
  • Biltvätt är förbjuden inom området.
  • Motorvärmarkablar får ej lämnas kvar i stolpen.
    (De är alltid strömförande då timern slår till, kan utgöra fara för annan.)

Parkeringsbevakning sköts av Q-Park.

Som boende får man stå max 15 min för i- och urlastning av bil på gästparkeringen. Därefter riskerar man att få en kontrollavgift.
På vardagar under lunchtid mellan kl 11-14 får de som har långt till sin ordinarie bilplats stå på gästparkeringen.

Vid flytt är det lämpligt att ställa sig så att man inte hindrar ev framfart för andra fordon.
När du lastat i och ur skall bilen flyttas omgående till angiven plats.

Tänk på att det är enkelriktat på innergården.
Infart vid Bangatan 55 och utfart Bangatan 25.
Bommen öppnas med lägenhetsnyckel.

Uthyrning av parkeringsplats/garage handhas av fastighetsförvaltaren.

Hyra för parkering resp garage/mån:
Parkering 200 Kr
Kallgarage 400 Kr.
Varmgarage 500 Kr.

Policy parkeringsplatser för boende, uppdaterad 2016-05-23 Läs mer här »
Policy parkering på området, uppdaterad 16-05-23 Läs mer här »

Comments are closed.