STYRELSEN

Föreningens styrelse efter årsstämman 2018-05-28

Bangatan
Ordförande: Krister Frost 33 A
Viceordförande: Thomas Nygren 25
Sekreterare: Peter Wretling 35
Vicesekreterare: Gunnel Larsson 49 B
Studieorganisatör: Emma Rydell 29 B
Ledamot: Mattias Brandhill 41 B
HSB:s representant: Anders Björk
Revisor: Håkan Tedelius 53
Revisorssuppleant: Linnea Albertsson 37

 

 

Comments are closed.