Väsentliga händelser Underhåll och investeringar

 

 

År 2019 Relaining av horisontella dagvatten och spillvatten ledningar utföres.

 

Fastighetsförsäkring och Bostadsrättstillägg.

Föreningen är försäkrad hos Protector Försäkring.
Mer information finns under fliken OM FÖRENINGEN/Bostadsrättsförsäkring

Vi har i vår fastighetsförsäkring också tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.
Om du drabbas av en skada som fastighetsförsäkringen eller bostadsrättsförsäkringen skall ersätta, gör du en anmälan till föreningen.