HISTORIK

En liten historia om Kungsängsliljan
Av Rolf Lundkvist och Alida Persson

År 1960 påbörjades byggnationen av fastigheten.

År 1962 var det hela klart. Fastigheten bestod då av 316 lägenheter, en förskola och två stycken skollokaler. Förskolan lades ner 1977 och en närbutik öppnades (Ringköp) och den såldes senare till ICA.

År 1966 anställdes Georg Mungsjö som vicevärd. Fram till 1978 hände det inte så mycket av betydelse, förutom det vanliga underhållet och smärre reparationer. Föreningen hade en mängd fritidsaktiviteter som gårdsfester, julfester, vårknytkalas och höstknytkalas. Vi hade även studier i Bo Rätt i Bostadsrätt och juridik.

År 1979-80 fattade styrelsen ett beslut att bygga fem stycken garagelängor om 76 platser.

År 1982 slutade Georg Mungsjö och Birgitta Wennerholm anställdes då som vicevärd.

År 1983 tog styrelsen ett beslut om att lägga om föreningens papptak till plåt och vidare tilläggsisolerades alla vindar. Även stuprör och hängrännor byttes ut av BPA, som fått uppdraget.

År 1985 firade vi i föreningen 25 årsjubileum med pompa och ståt. HSB:s dåvarande VD Henry Martinsson öppningstalade och skänkte föreningen en tavla. Festligheterna började med att Bröderna Slut showade till allas förtjusning. Det fanns också hoppborg för barnen, tipspromenad och tävlingar. Jubileet avslutades med mat och dryck ute på gården.

År 1986 lade ICA ner butiken och tomten såldes till HSB. Under detta år målade också föreningen om trapphusen från 21-33. Byte av antennuttag, slingor, sladdar och jordkablar för TV utfördes också.

År 1987 var det tid att installera kabel-TV.

Mellan åren 1987 och 1988 gjordes fasadrenovering av Harry Berglunds bestående av inklädning av fönster och tilläggsisolering, byte av eternit till plåt mellan fönster samt träpanel på vägg på balkong.

År 1988 fick Lundkvist Lås uppdraget att byta lås i fastigheten och Måleritjänst målade källargångar väggar, golv, cykelrum och barnvagnsutrymmen.

År 1989 iordningställdes ett solarium i 33 A och HSB började bygga ett höghus 55+ för äldreboende vilket blev klart till Bomässan 1990, där Västerås var värd.

År 1990 var det dags att renovera alla tvättstugor. Målning, inköp av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Tvätt och Kylservice hade detta uppdrag. Målning av trapphus från 39 till 49 gjordes av Måleritjänst samt utvändig målning socklar, valv och pelargångar av Olle Dahlbergs måleri.

År 1992 började styrelsen titta på yttre miljön som lekplatser, buskar och andra växter. Delar av detta färdigställdes under året. Birgitta Wennerholm slutade som vicevärd och efterträddes av Alida Persson.

År 1994 påbörjades föreningens hittills största projekt, att byta stammar samt att renovera badrum, toaletter och värmekulvertar. Balkongerna utökades också med en halv meter. Källardörrar, entréportar och garageportar byttes. Installering av frånluftsventilation gjordes samtidigt. BPA hade totalentreprenaden.

År 1996 installerades en bastu i 41B av Skanska.

År 1998 gjordes en ombyggnad av skollokalerna till sex stycken lägenheter av NCC. Detta år byttes också samtliga fönster ut i föreningen. Fönster som installerades är energieffektiva treglas. Fönsterbytena utfördes av NCC och fönstrena tillverkades av Snidex AB i Burträsk. I samband med fönsterbyten byttes också radiatorer ut i samtliga rum utom kök i lägenheterna. Radiatorbytena utfördes av NVS.

År 1999 påbörjades nästa stora projekt. Yttre miljön skulle förändras med stenar och plattor, byte av växter, byggandet av en vattenlek och reparation av fontänen. Det byttes också fem stolpbelysningar och montering av tre nya belysningsstolpar utanför 39A gjordes. Arbetet färdigställdes under år 2000. Utförare av arbetet var N E Widerström.

År 2000 firade föreningen sitt 40 årsjubileum. Vid detta tillfälle hyllades de 24 bostadsrättsinnehavare som bott i föreningen, sedan inflyttningen år 1961, med en liten present. Hyllningstalare var HSB s personalchef Brage Lundström. Sedan fortsatte festligheterna med tävlingar, ponnyridning och underhållning av Clas-Göran och Bengt. Föreningen bjöd därefter medlemmarna på lunch.

År 2001 tog föreningsstämman ett beslut att föreningen skulle certifiera sig. Föreningen stängde sopnedkasten och tre nya sophus började användas. Husen placerades vid 21:an, 39:an och 49:an. Det innebär att vi sorterar vårt avfall i olika behållare för komposterbart, kartong, mjukplast, hårdplast, glas, metall och restavfall.

År 2002 var det dags att måla om fasad och trapphus i fastigheten, Alla trapphusen dekorerades med en kungsängslilja i entrén och varje våningsplan med olika dekorationer. Anders Nybergs måleri utförde arbetet. Vi bytte även ut ledstängerna i alla punkthusen till bokträ. Rökluckorna på taken byttes ut från platta fönster till kupoler på grund av takläckage. Skanska fick uppdraget att byta dessa.

År 2003 byggdes ett motorcykelgarage för ett fåtal mc platser. Dessutom byttes alla garageportar till kallgaragen ut. Skanska utförde arbetena. Under hösten byttes alla stuprör och hängrännor ut, endast de nedre delarna på stuprören sparades, dom som är av gjutjärn och är anslutna till ledningarna i marken. Husby Plåtslageri utförde arbetena. Under året påbörjades också tvättstugerenoveringarna. Alla maskiner i tvättstugorna byttes ut, väggarna och taken målades och man lade in klinkergolv. Även el-centraler, el-ledningar, el-kontakter och uttag i tvättstugorna blev nya. Etapp 1-2 hanns med i år. Bravida hade entreprenaden.

År 2004 tvättstugerenovering etapp 3-4 färdigställdes. Tvättstugorna blev väldigt fina med 2 tvättmaskiner i varje stuga och stort torkskåp samt nya stora tvättmaskiner till grov-tvätt stugorna. Takarbeten genomfördes även i år, Husby Plåtslageri tillverkade och monterade nya bakstycken till taken på långhusen, detta för att få bättre avlutning så att inget regnvatten blev kvarliggande, med rostskador och vattenskador som följd. Skanska hade totalentreprenaden på takarbetena. Anders Nybergs Måleri utförde målningsarbeten, garageportarna till varmgaragen och fasaderna till kallagaragen målades om. Även pingisrummet målades om. Pint AB målade linjer mellan parkeringsplatserna. HSB service hjälpte oss med att ta bort gammal lekutrustning, ”Kinataket” vid Bangatan 37 hade gjort sitt, det togs bort och ersattes med en liten rutschkana med klätterlek.

År 2005 takarbetena med bakstyckena färdigställdes under detta år. Gamla exp. Bangatan 33 B renoverades och hyrs nu ut till HSB. Arbetena utfördes av Anders Nybergs Måleri, vilka också målade om golven i sophusen under hösten. Nya parkeringsplatser anlades vid Bangatan 39 och Bangatan 41-47. MMT AB och HSB utförde dessa arbeten. Dessutom dränerades marken utanför sophus vid Bangatan 49 om.

År 2006 böt Bravida ut en värmeväxlare för radiatorkretsen i undercentralen Bangatan 39 B. En ny vägbom monterades vid Bangatan 25 för att minska biltrafiken inne på gården. Golven i sophusen fick en sig en påmålning med halkskyddsfärg. Under sommaren byttes också resterande avbärarräcken ut på parkeringsplatserna och sedan numrerades p-platserna om. Dessutom köpte vi in en del nya parkmöbler till våra gårdar under sommaren. Avvattningsrännan utanför garagelängan vid Bangatan 21-23 byttes ut av N-E Widerström. Under hösten påbörjade vi en treårsplan med trädbeskäring och borttagning av sjuka träd.

År 2007 påbörjades renoveringen av el-installationen i föreningen. Man byter ut alla ledningar, elcentraler, kontakter och strömbytare. Installationsverken AB utförde elarbetena.
Vi fortsatte med yttre miljön, en del nya växter planterades, träd som var i dåligt skick sågades ner. MMT reparerade lekplatserna, en del lekredskap böts ut och nya sandlådor gjordes. Skanska såg över garagetaken och plåtarna försågs med nya skruvar. De böt också ut takbalkar och stolpar på uteplatserna till marklgh pga röta. PEAB utförde markarbeten med dagvattenbrunnar, filmning, rotskärning och byte av brunnar. HSB Service böt ut ett antal takfläktar under året.
Under hösten utförde Roland Karlsson AB fasadarbeten genom att byta ut ett antal tegelbalkar ovanför fönstren. Under året utförde vi också radonmätning i ett antal lägenheter.

År 2008 avslutades elarbetena . Fontänen reparerades, och elslutblecken till portarna böts ut av Installationsverken. En del arbeten på rör sidan utfördes också av Installationsverken.
Din Trädgård AB kompletterade yttremiljön med mera växter, lökar och planterade nya träd. Även en ny plantering vid gaveln på Bangatan 21 anlades. Anders Nybergs Måleri AB utförde bättringsmålning i trapphusen och bygger också om barnvagnsrummen i punkthusen.

År 2009 installerades radonsugar/fläktar i punkthusen. Radiatorfiltren byttes ut och vi fick nya belysningsarmaturer i trapphusen. Fördröjningsmagasin för regnvatten installerades och diverse asfalteringsarbeten utfördes.

År 2010 genomfördes obligatorisk ventilationsbesiktning (OVK) samt rensning av ventilationskanaler samtidigt genomfördes en statusbesiktning av samtliga lägenheter. Samtliga brandvarnare i lägenheterna byttes ut. Vi köpte ett nytt bastuaggregat. Arbetet med byte av låssystem påbörjades.

År 2011 slutfördes installationen av det nya låssystemet. Alla nycklar byttes ut och kompletterades med taggar till gemensamhetsutrymmen och källargångar. Vi fick igång tvättstugebokningen via webben och elektroniska bokningstavlor utanför tvättstugorna. Renoveringsarbeten i bastu och hobbyrum påbörjades.

År 2012 Renoveringen av bastu och hobbyrum avslutades. I ett av hobbyrummen har vi byggt ett gym för alla som vill motionera mera. I år firar vi 50 årsjubileum med stor fest, på gården, den 2 juni.

År 2013 Undercentraler 2 st byts ut. Utebelysningen på stolparna byttes ut  till LED lampor.

År 2014 Ytterligare ett gym färdigställdes enligt beslut på årsstämma, grundat på en motion från en medlem. Under året byttes också alla takfläktarna ut. Byte av utebelysning, LED lampor, för garage och portar byts ut. Insatser i trapphusbelysningen byts ut till LED vartefter de gamla lamporna slutat fungera.

År 2015 utfördes asfaltering av delar på innergårdarna ut, samt byte av marksten under balkonger vid punkthusen. Reparation och målning av fasadsockel påbörjas. Reparation av fasadpartier under fönster vid punkthusen. Byte cylindrar till garagen. Reparationer av lekplatsutrusning.

År 2016 Reparation och målning av fasadsockel avklaras. Under året påbörjas arbete med kontroll av varmvattencirkulation. Reparation av fasadpartier under fönster vid punkthusen färdigställs. Vi renoverar föreningslokalen Stora vinkeln. Tilläggsisolering av vindar på punkthusen.

År 2017 Anlägger vi en boulebana utanför Bangatan 33 enligt ett stämmobeslut 2016.  Arbete med varmvattencirkulationen påbörjas. Vi utför en stamspolning av spillvatten ledningar i lägenheter. Relining, infodring av spillvattenledningar mellan Bangatan 21 – 25 – 27 samt  49 – 55.

År 2018 Fortsatt arbete varmvatteninjustering , badkars-/duschblandare byts ut samt montering backventiler. Injustering och byten av stamventiler i källargångar. Fortsatt arbete med reling pågår. Renovering av lokal, fastighetsskötarkupan. Planteringsarbeten vid Bangatan 21 – 25 och 37.

År 2019 Relining av stammar i anslutning till skyddsrummen samt slutförande av övriga reliningsarbeten.
Aarsleff Rörteknink stod för totalentreprenaden och OP Rörteknink & Anläggning var en av underentreprenörerna.

År 2020 Byte av luftfilter bakom radiatorer i samtliga lägenheter samt uppgradering av undercentraler och montering av innegivare i 25 % av lägenhetsbeståndet  för bättre driftstyrning.
HSB utför arbetena.

Comments are closed.