STÖRRE RENOVERINGAR

1995
Rotrenovering bad och wc.
Byte stammar.
Installation av mekanisk frånluft med fläktar på tak.
Montering spiskåpor i kök.
Utbyggnad balkong.
Byte entréportar och källardörrar.
Byte varmgarageportar.

1998
Byte fönster.
Byte radiatorer.
Ombyggnad av lokaler till 6 st marklägenheter.

2000
Yttremiljön, nya plattor och växter.

2002
Helmålning trapphus.

2003
Renovering tvättstugor.
Byte garageportar.
Byte hängrännor och stuprör.

2004
Målning panel termogarage och varmgarageportar.

2005
Takarbeten.

2006
Byte avbärarräcken på parkeringarna.
Byte värmeväxlare radiatorkrets.

2008
Byte av samtliga elledningar

2011
Installation av nytt låssystem

2012
Bastu och Gym

2013
Nya Undercentraler. Utebelysning stolpar med Led

2014
Nya Takfläktar

2015
Asfalteringsarbeten på innergården

2016
Målning fasadsocklar
Föreningslokal Stora vinkeln renoveras

2017
Injustering varmvattencirkulation
Boulbana anläggs
Stamspolning i lägenheter

2018
Fortsatt arbete med varmvatteninjustering, byte stamventiler i källare, backventiler på varmvatten i lgh monteras
Byte badkar-/duschblandare i badrum
Renovering av fastighetsskötarnas lokal

2019
Relining av rör i mark avseende spillvatten och dagvatten
Relining avloppsstammar från lägenheter på vån 1 i anslutning till skyddsrum

2020
Byte luftfilter bakom radiatorer
Uppgradering för driftoptimering av undercentraler samt montering inne temperaturgivare

Comments are closed.