STÖRRE RENOVERINGAR

1995
Rotrenovering bad och wc.
Byte stammar.
Installation av mekanisk frånluft med fläktar på tak.
Montering spiskåpor i kök.
Utbyggnad balkong.
Byte entréportar och källardörrar.
Byte varmgarageportar.

1998
Byte fönster.
Byte radiatorer.
Ombyggnad av lokaler till 6 st marklägenheter.

2000
Yttremiljön, nya plattor och växter.

2002
Helmålning trapphus.

2003
Renovering tvättstugor.
Byte garageportar.
Byte hängrännor och stuprör.

2004
Målning panel termogarage och varmgarageportar.

2005
Takarbeten.

2006
Byte avbärarräcken på parkeringarna.
Byte värmeväxlare radiatorkrets.

2008
Byte av samtliga elledningar

2011
Installation av nytt låssystem

2019
Relaining av rör i mark avseende dagvatten och avlopp

Comments are closed.